Avrostning av Ballasttankar

avrostning av ballasttankar

Avrostning av ballasttankar - med magnesiumanoder

Avrostning av ballasttankar med magnesiumanoder ger redare och varv en kostnadseffektiv lösning på vad som annars kan vara en arbetsintensiv och mycket kostsam procedur.

Vid avrostning avnänds vajeranoder av magnesium, en homogen vajer med offeranoder av magnesium injutet.

Magnesiums specifika legeringsegenskaper gör det till det perfekta verktyget för att hantera korrosionsrester i ballasttankar. Istället för att lägga tiotals timmar på blästring och rengöring kan en magnesiumanoderna sköta jobbet själv.

Om du är ett mindre företag eller en privatperson som vill köpa direkt online. Då kan du köpa produkter för descaling i vår onlinebutik. Vi erbjuder kvalitet till rätt pris. Naturligtvis, även leverans till din dörr.

Såhär fungerar det:

  • Att ansluta magnesiumanoden till ballasttankväggarna kommer att skapa en stor potentialskillnad och skapa en hög drivspänning
  • Den potentialskillnaden som uppstår, gör så att de flesta korrosionsprodukter trillar av.
  • Låt magnesiumanoderna vara anslutna till ballasttanken i minst: 10 dagar med högre salthalt och 14 dagar om lägre. Tankarna måste vara fyllda till 100 % för att ett bra resultat skall uppnås.
  • När du är klar, ta bort anoderna och behåll tills nästa gång. Byt ut när det är mindre än 50 % kvar.
  • När alla anoder monteras ned, är avrostningen klar. Alla restprodukter måste spolas bort.

Fördelar vid avrostning med magnesiumanoder:

  • Ingen arbetsintensiv avrostningsprocess med blästring.
  • Lätt material att arbeta med, låg vikt.
  • Väsentligt färre arbetstimmar behövs; detta innebär lägre kostnader.

OBS!

Vänligen observera,

Särskilda uträkningar måste tas vid avrostning med magnesiumanoder, kontakta oss för mer information.

Som tumregel krävs cirka en meter magnesiumband för varje tre kvadratmeter yta i tanken.

Material som används i avkalkningsprocessen:

Vajeranod av magnesium

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ