Axeljordningför Propeller

axeljordning installation
axeljordning silverborste
Axeljordning fartyg

Axeljordning för Propeller

Så här fungerar det

Den smörjande oljefilmen i axellagren isolerar elektriskt en propellern från skrovet. Detta leder till att det uppstår en potentialskillnad mellan axeln och skrovet. Fartygets katodskyddssystem (ICCP eller offeranoder) skyddar inte propellern. Potentialskillnaden kan därmed utlösa strömmar i axellagren som kan orsaka korrosion. Detta förhindras genom ett axeljordningssystem.

Våra axeljordningssystem finns i fem standardversioner.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ