Antifouling

Marin påväxt MGPS box cooler

Anti fouling med påtryckt ström (ICAF)

Genom att använda påtryckt ström genom speciella antifouling anoder, går joner i lösning och kommer därmed flöda igenom det objekt som skyddas. Genom att använda ett ICAF-system förhindrar man fouling effektivt.

ICAF systemet sätter koppar/aluminium och järnanoder I lösning genom att skicka ut en skyddsström. När dessa anoder sakta går i lösning, förhindrar man biologiska organismer för att bilda kolonier. Kolonibildning kan orsaka bla. Stopp, minskade flöden och en ökad korrosion i kritiska delar.

En positiv sidoeffekt av ett antifouling system med påtryckt ström, är att området precis intill anoderna kommer att bli skyddade mot korrosion.

Var är marin fouling (biofouling)?

Biofouling (marin fouling) sker när marina arter, bildar kolonier på skrov, boxkylare, sjövattenintag eller i filter. Dessa aggressiva kolonibildningar kan variera från växter, alger och andra djur. När temperaturen, pH-värde, näringsämnen och rätt flödeshastigheter finns, sker fouling väldigt snabbt och kan orsaka väldigt kostsamma problem för fartygsägare/rederier. Fouling orsakar ofta blockerade rör, överhettning, långsamma flödeshastigheter, ökad korrosion m.m.

Marin påväxt

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ