Offeranoder

Sacrificial anodes

Offeranoder

Det finns 3 huvudsakliga metaller som används som offeranoder, dessa är:

 • Zink
 • Aluminium
 • Magnesium

Applikationsområden för fartyg:

 • Fartygsskrov
 • Propellertunnlar
 • Roder
 • Ballasttankar/tankar

Varje material har sina för och nackdelar och måste bedömas i varje enskilt fall. När offeranoder skall skydda fartyg, pråmar eller andra strukturer i vatten, behöver flera faktorer tas in i beräkning. Det kan tillexempel vara:

 • Typ av objekt
 • Resistivitet i vattnet
 • Typ av coating
 • Livslängd
 • Strömbehov
 • Yta m.m

Hur fungerar offeranoder?

Offeranoder består av speciella metallegeringar framtagna av ( i de flesta fall) den amerikanska militären. Dessa har ofta beteckningen US-MIL (detta avser aluminium och zink)

Anoder är framtagna metallegeringar som har en mer negativ elektropotential än objektet den är avsedd till att skydda.Anoden kommer att offra sig (avge en skyddsström) för metallen den skall skydda, därav namnet ”offeranod”. Offeranoder behöver inspekteras periodvis och skyddade objekt bör potentialmätas regelbundet. Detta gäller även fartyg med ICCP system.

Användningsområde

Offeranoder används för att skydda till exempel:

 • fartygsskrov
 • varmvattenberedare
 • rörledningar
 • marina objekt
 • Tankar ovan jord
 • Tankar under jord
 • Raffinaderier

Offeranoder behöver periodiskt underhåll och bör inspekteras och bytas ut med jämna mellanrum.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ