Utbildning

Kunskapen om korrosion, dess orsak och verkan, finns tyvärr idag på alldeles för få händer. Årligen kostar det Sveriges samhälle och företag över 100 miljarder kronor. Vi vill bidra till att sprida kunskapen, öka erfarenhetsutbytet och vara en del av att öka hållbarheten i vårt samhälle. Vi erbjuder snabbutbildningar i katodiskt samt kurser för er som vill bli vill Stopaq-certifierad installatörer. Tillsammans kan vi uppnå FN’s Globala Mål 2030!

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ