Utbildning

Kunskapen om korrosion, dess orsak och verkan, finns tyvärr idag på alldeles för få händer. Årligen kostar det Sveriges samhälle och företag över 200 miljarder kronor. Vi vill bidra till att sprida kunskapen, öka erfarenhetsutbytet och vara en del av att öka hållbarheten i vårt samhälle. Tillsammans kan vi uppnå FN’s Globala Mål 2030!

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss idag!

Certifications