Korrosionsbloggen

Varför läcker vattenledningar på grund av korrosion och vad kan man göra?

Skydd av Vattenledningar mot korrosion med katodiskt skydd

Vattenledningar är avgörande för att leverera rent och säkert vatten till hem, företag och andra anläggningar. Men dessa ledningar är ofta utsatta för korrosion, vilket kan orsaka läckor, brister och andra problem. I denna bloggpost kommer vi att utforska hur katodiskt skydd kan hjälpa till att skydda vattenledningar från korrosion och förhindra denna typ av problem och därmed slippa onödiga avbrott och dyra reparationskostnader.

läckor vattenledning korrosion

Förståelse av korrosion på vattenledningar

Korrosion på vattenledningar orsakas av en rad faktorer, inklusive ålder, material på rören, kvaliteten på vattenförsörjningen samt andra miljöfaktorer. Med tiden kan korrosion försvaga rören, vilket leder till läckor och andra problem. Detta leder oftast till helt onödiga byten av vattenledningar samt dyra och i vissa fall livsfarliga stopp för samhällsviktiga funktioner.

Läckage på grund av korroderade vattenledningar

Fördelarna med katodiskt skydd för vattenledningar

Katodiskt skydd är en metod för att förhindra korrosion genom att applicera en liten elektrisk ström på metallrören. Denna ström hjälper till att sakta ned eller stoppa korrosionsprocessen, vilket förlänger livslängden på rören med ofta en faktor 10! Detta förhindrar effektivt läckor och andra problem.

Katodiskt skydd erbjuder flera fördelar för vattenledningar, inklusive:

  • Minskade utsläpp och kraftigt minskade vattenläckor – > minskad samhällskostnad och driftstörning
  • Kraftig ökning av livslängden på vattenledningar
  • Anpassningsbart: Vårt team av experter kan designa en anpassad katodisk skyddslösning för dina vattenledningar baserat på de specifika behoven och utmaningarna för just dina ledningar.
  • Kostnadseffektivt: Katodiskt skydd är en kostnadseffektiv lösning för att förhindra korrosion och förlänga livslängden på Vattenledningar.

Våra katodiska skyddstjänster för vattenledningar

På Korrosionsgruppen erbjuder vi ett brett utbud av katodiska skyddstjänster för att hjälpa till att förhindra korrosion och andra typer av skador på Vattenledningar. Vårt team av experter kan utvärdera ditt system och designa en anpassad katodisk skyddslösning för att möta dina specifika behov och utmaningar.

Slutsats

Korrosion är ett stort problem för vattenledningar, men med katodiskt skydd är det möjligt att förhindra läckor och andra typer av skador. På Korrosionsgruppen erbjuder vi effektiva och anpassade katodiska skyddslösningar för vattenledningar. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster och skydda din vattenförsörjning från korrosion.