Lagrinsgtankar ovan mark (yttre skydd)

tanks

Lagrinsgtankar ovan mark (yttre skydd)

Korrosionsskydd för lagringstankar ovan mark

Användning:

Coating av yttre lager rav tank i syfte att förhindra korrosionsangrepp och därmed öka livslängd. Vi lämnar 20 års garanti på utförda coating arbeten.

Material:

STOPAQ COATING

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ