Katodiskt skydd - AMA

Vad innebär katodiskt skydd och vilka metoder föreskrivs inom AMA?

Katodiskt skydd med offeranod:

Katodiskt skydd med offeranoder är en effektiv och kostnadseffektiv metod för att förhindra korrosion av metallytor i miljöer där korrosion är ett problem.

Katodiskt skydd med påtryckt ström:

Katodiskt skydd med påtryckt ström, även känt som katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström, är en teknik som används för att förhindra korrosion av metaller, inklusive armering i betong, genom att använda en extern strömkälla för att skapa en elektrokemisk reaktion som motverkar korrosionen. 

 • Förlängd livslängd på rörledningen.
 • Minskad risk för läckor och skador.
 • Kostnadsbesparingar genom att förebygga behovet av att byta ut korroderade rörledningar.
 • Användbarhet i de flesta jord- och vattenförhållanden.

Vill du läsa mer om katodiskt skydd för rörledningar?

I AMA avsnitt DEM.111, kan du läsa mer om detta.

Varför används katodiskt skydd i armering i betong?

 • Katodiskt skydd kan effektivt förhindra eller sakta ner korrosionsprocessen, vilket förlänger betongkonstruktionens livslängd.
 • Genom att minska risken för korrosion minskar behovet av dyra reparationer och underhåll.
 • Katodiskt skydd utgör en väsentlig komponent för att bevara betongens integritet och därmed säkerställa att armeringsjärnet behåller sin korrosionsresistens, vilket i sin tur minskar risken för mekaniska skador och struktursammanbrott.
 • Det är en miljövänlig metod eftersom den minskar behovet av att ersätta eller reparera skadade betongstrukturer, vilket minskar avfall och resursanvändning.

Du hittar mer om katodiskt skydd för armering i betong i AMA, avsnitt YJL.112, EBC.6 & EBC.61 

 • Katodiskt skydd av stål i betong (ISO 12696:2022)
 • Katodiskt skydd ska utföras enligt SS-EN ISO 12696, SS-EN 50162 samt Elsäkerhetsverkets starkströmföreskrifter
 • Katodiskt skydd på rörledingar: SS-EN ISO 15589-2:2014, SS-EN ISO15589-1:2017, SS-EN 20162, SS-EN 15112:2022.
Bilen visar hur en bro har börjat korrodera

Har du frågor eller vill ha information om tillämpningen?

Kontakta oss redan idag, så hjälper vi dig.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett ämne
Var god ange ett meddelande.