Skip to content
  • Gravörgatan 26, 253 60 Ramlösa
  • Mån-Fre: 8:00 - 5:00
×
  • English

ICCP

Impressed current cathodic protection

Katodiskt skydd med påtryckt ström

ICCP är en metod som används vid korrosionsstyrning för att minska upplösningen av anodiska strukturer genom att minska skillnaden mellan potentiell energi och de katodiska och anodiska platserna på metallytan, när de placeras i en elektrolytmiljö.

ICCP DESIGN

ICCP DESIGN

Vi designar och levererar ICCP-system för rörledningar, fartyg och mycket mer.

ICCP Övervakning

Vi övervakar och rapporterar ICCP-system. Inklusive justeringar och förbättringar.

ICCP MONITORING

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications