Offeranoder till undervattenskonstruktioner

architecture-boats

Offeranoder

Undervattenskonstruktioner kan med stor fördel skyddas av offeranoder. Detta ökar bade livslängd, driftsäkerhet samt bidrar till att sänka underhållskostnader.

Design och installation efter NORSOK och DNV standard, tillsammans med offeranoder producerade enligt US-MIL.

Användningsområde:

  • Undervattenskonstruktioner
  • Mobila plattformar

Material:

Offeranoder

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ