Begränsnings System

Electrolytic Antifouling

Begränsnings System

Genom att använda imponerad ström genom specifika antifoulingsanoder kommer joner att lösa upp och flöda genom det skyddade systemet, t.ex. boxkylare och förhindra biologisk marinförorening.

Begränsningssystemet löser koppar / aluminium eller järnanoder genom att imponera ström. När anoderna långsamt löses upp stoppar de den marina sedimenteringen av organismer vilket orsakar allvarliga blockeringar, minskade flödeshastigheter och snabbare korrosion i kritiska system.

En positiv bieffekt av att använda antifouingssystem är att området nära anoderna kommer att vara katodiskt skyddat.

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ