Katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström

ICCP ON SHIPS SETUP

Katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström

Alla fartygsdelar av metall under vatten, kan skyddas med katodiskt korrosionsskydd. I jämförelse med ett större antal offeranoder, kan system med påtryckt ström (ICCP) vara både mer ekonomiskt och tekniskt överlägset i förhållande till vikt och livslängd. Ofta innebär ett ICCP-system att offeranoder till stora delar kan uteslutas på skrovet. Detta leder i sin tur till en rejäl minskning i vikt och därmed mindre bränsleåtgång.

ICCP-system fungerar genom att en likriktare skickar ut en skyddström via anoder (anod)som sedan tillför/skickar strömmen till skrovet (katod) och andra delar man vill skydda. På detta sättet förhindrar man korrosion.

Fördelar med ICCP system kontra offeranoder

  • Kostnadseffektivt
  • justerbara skyddsnivåer
  • Lång livslängd
  • Minimalt med underhåll
  • Högt drivande spänning
  • Kan kopplas till VMS via RS485 eller RS232
  • Lägrebränsleförbrukning
  • Större och en mer effektiv skyddskapacitet, högretolerans mot skador på ytskikt.
ICCP Anodes

Konsultation, projektering, installation, underhåll och material.

Certifications