Installation

Vi har våra egna korrosionsingenjörer som implementerar våra system och ser till att skyddssystemet är korrekt installerat för att hålla dina investeringar säkra.

Utifrån genomförd projektering kan vi installera ett katodiskt korrosionsskydd anpassat till den konstruktion som det är avsett för. Vi dokumenterar konstruktionens lokala förhållande, genomför installation i enlighet med projekteringen, eller föreskrivningen, och kontrollerar att installationen får den effekt som är avsedd, d v s förebygga korrosionsskador.

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss nu!

Certifikat

aaa-logo
TRANSQ